Aurel Stodola

Stručné zhrnutie a najväčšie úspechy

Parná turbína nám asi prirodzene asociuje s parným strojom. Môže sa preto zdať, že práca Aurela Stodolu bola vo svojom čase priekopnícka a bola na čele vedecko-technickej revolúcie. No menej rozhľadení ľudia môžu mať pocit, že už je to minulosť, podobne ako parné rušne – krásne a elegantné, ale staromódne.

To by však bol veľký omyl. Nielen preto, že parné turbíny aj dnes pre nás vyrábajú väčšinu elektrickej energie, ktorú spotrebujeme – dokonca aj v jadrovej elektrárni je koncovým generátorom parná turbína. Ale aj preto, že bez turbín by sme si dnešný svet vôbec nevedeli predstaviť. Sú nielen vo forme turbodúchadiel súčasťou veľkých a silných motorov v automobiloch, ale aj letecké motory sú vlastne spaľovacie plynové turbíny.

 

Aurela Stodolu celý svet považuje za „otca parných turbín“

Vynález parnej turbíny sa datuje viac ako 2000 rokov dozadu až k Herónovi Alexandrijskému a aj v období renesancie sa rôznym vynálezcom podarilo zhotoviť funkčné prototypy. Ale éra moderných turbín začala až v roku 1884, keď Angličan Parsons zostrojil prvú turbínu, ktorá cez dynamo vyrábala elektrický prúd.

Stodola bol pri parných strojoch a turbínach od samého začiatku svojej praxe. Od roku 1886 pracoval v Prahe pre poprednú strojársku spoločnosť Ruston & Co. a mal príležitosť uplatniť svoj technický talent na uvádzaní tejto úplnej technickej novinky do života.

Share on facebook
Facebook
Facebook skupina