SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ – Mechanická ruka

Podľa odbornej literatúry bol Aurel Stodola pacifista a chcel niečo urobiť pre vojnových invalidov. Vynález sa zrodil z náhodného stretnutia v električke v júni 1915 s Dr. Sauerbruchom, ktorý vtedy bol nakrátko v Zürichu na dovolenke z vojnového nasadenia.

Stodola v Sauerbruchovi spoznal podobne zmýšľajúceho odborníka a o tri mesiace neskôr ho oslovil s prvým prototypom.

Prvý prototyp vznikol v septembri 1915, kedy Sauerbruch už odborne hodnotil možnosti jeho použitia.

Zaujímavá je zmienka A. Einsteina v liste H. Zanggerovi zo 4.10.1915, kde hovorí o fantastickom vynáleze, ktorý mu pred 8 dňami ukázal Stodola. Einsteinovi životopisci sú presvedčení, že ide o „Stodolovu ruku“.

List je zároveň dokladom dlhodobého blízkeho vzťahu Einsteina a Stodolu. Koncom roka 1915 a v priebehu 1916 Stodola so Sauerbruchom vyvinuli niekoľko typov protéz a operácií, ktoré sa prispôsobovali konkrétnemu poškodeniu rôznych typov amputácií. 29.11.1916 publikoval Sauerbruch odbornú príručku k týmto protézam a o spôsoboch vykonávania operácií.

OPERÁCIE

Na konci septembra 1915 teda profesor Stodola priniesol chirurgovi Dr. Sauerbruchovi do Berlína prototyp funkčnej protézy ruky. Dr. Sauerbruch sa tiež veľmi usilovne pustil do práce a ešte do konca roka vymyslel tri typy operácií podľa obvyklých poškodení rúk a kýpťov, ktoré ostávajú po amputácii. Aurel Stodola k týmto operáciám prispôsobil varianty protézy a v Berlíne mohli začať operovať naostro.

O spoločných výsledkoch referoval Dr. Sauerbruch na lekárskej konferencii už v januári 1916 a profesora Stodolu v prednáške označil, že je „Ideengeber“, teda pôvodca nápadov. Dr. Sauerbruch okrem toho zdôrazňoval, že toto je svetovo v medicíne prvá tímová práca medzi špičkovým technikom a špičkovým chirurgickým tímom. Presne takáto spolupráca má podľa autorov vynálezu budúcnosť a takto by mali vznikať nové výrobky lekárskej techniky.
Tím Dr. Sauerbrucha ešte pred koncom roka 1915 naoperoval túto protézu 27 nešťastníkom s amputovanou rukou.

V ďalších rokoch vykonali ešte takéto počty operácií:
1916 … 51
1917 … 155
1918 … 241

V roku 1929, teda po 10 rokoch, si Dr. Sauerbruch urobil štatistiku operovaných protéz a zisťoval, koľko z nich je ešte plne funkčných, alebo aspoň čiastočne použiteľných.
V základnom súbore bolo 539 protéz a ich úspešnosť po 10 rokoch bola 92,4 %.

Share on facebook
Facebook